Målsætning og metode

Bostedet Reflex målsætning er at fremme den enkelte beboers kompetencer og følelsesmæssige udvikling gennem et ligeværdigt samspil med andre mennesker, således at den unge/voksne efter opholdet kan klare de forpligtelser, der er forbundet med at bo i egen bolig og have et fritids- og arbejdsliv.

​​

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn med en anerkendende tilgang. Vi tager udgangspunkt i systemteorien, og bruger de metoder, den enkelte kan profitere af. Vi arbejder på at opnå størst mulig bevidsthedsgørelse hos den enkelte.

Gensidig troværdighed, tillid og respekt er grundpillerne i vores arbejde. Dette for at synliggøre og fremme den enkeltes ansvarlighed i eget liv. Vi tager eventuel uhensigtsmæssig adfærd op, når den opstår. Vi arbejder med at give den enkelte indsigt i egne følelser, behov og adfærd, for at han/hun kan nå de opnåelige og overskulelige mål, som kan sikre en succes.

Vi lægger vægt på ligeværdighed, anerkendelse og tydelighed. I hverdagen betyder nærværet med den enkelte og konstruktiv kommunikation, at vi arbejder individuel målrettet og med gruppen som helhed.

Det forudsættes at den unge/voksne er i arbejde eller uddannelse under opholdet på Reflex.

Kontakt os​

Bostedet Reflex

Langagervej 13, Hammelev, 8500 Grenaa


​CVR: ​27304605

Telefon: 86 38 74 90

Mobil: 26 43 78 79

E-mail: adm@bosted.dk

Skriv til os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fonden Reflex
Langagervej 13
8500 grenaa
CVR: 27304605